KAPITA SELEKTA BANTEN

Hukum ekonomi, konservasi dan atau apalah?(cukilan dari Sobang)
 • 19 Februari 2013

Oleh : NW Dalam kurun sekian tahun, kegiatan Kapita selekta Banten melakukan kunjungan lapangan (field observation), dan pelaksanaan tahun ini di bagi dalam 2 (dua) gelombang. Pelaksanaan kegiatan bula Januari bukan tanpa resiko, berpapasan dengan hujan dalam hari-hari pelaksanaan desertai keluh kesah cengeng mahasiswa peserta (maklum katanya ngak biasa adventure dan terbiasa hidup enak), berkejaran dengan ancaman longsor, akibat masivnya pengupasan

Baca Selengkapnya
REKAMAN SEJARAH LISAN DI BANTEN
 • 12 Juni 2012

REKAMAN SEJARAH LISAN DI BANTEN (1) WACHYOEDIN ...Di dunia ieu aya dua elmu pada dasarna,..kahiji elmu carek ku sabab kolot baheula can wawuh kanu ngarana daluang, jeung elmu coret anu punjuh ka beh dieunakeun, ku sabab jelema boga kakurangan ari kudu nginget sakabeh bab urusan hirup.... Tradisi dalam mengingat ajaran hidup dan pepatah berkembang dalam bentuk dan metode pengingatan secara turun temurun. Di Banten masih berkembang berbagai fenomena

Baca Selengkapnya
MAULANA MUHAMMAD KANJENG RATU BANTEN SUROSOWAN (1580 – 1596)
 • 22 November 2011

Keadaan Banten pada masa Maulana Muhammad ini dapat kita ketahui dari kesaksian Willem Lodewycksz, juru tulis Cornelis de Houtman yang mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Dari catatan mereka dapatlah diketahui keadaan kota Banten secara lebih jelas. Ketika itu, Banten telah mempunyai tembok-tembok yang tebalnya lebih dari depa orang dewasa dan terbuat dari bata merah. Tembok-tembok itu tidak mempunyai menara-menara, melainkan semacam tiang

Baca Selengkapnya
MAULANA YUSUF (1570 – 1580)
 • 22 November 2011

Masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, pembangunan negara lebih dipusatkan pada bidang keamanan kota, perluasan wilayah perdagangan, di samping penyebaran dan pemantapan kepercayaan rakyat kepada ajaran Islam; sedangkan pada masa Maulana Yusuf strategi pembangunan lebih dititikberatkan pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian. Tahun 1579, pasukan Banten dapat merebut Pakuan, ibukota Kerajaan Pajajaran (Djajadiningrat, 1983:153).

Baca Selengkapnya
Hubungan Banten-Demak
 • 22 November 2011

Konstelasi Banten Demak Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fattah (Raden Patah) atau Pangeran Jinbun sekitar tahun 1500. Ia adalah putra Prabu Brawijaya Kertabhumi, raja Majapahit terakhir, dari seorang selir asal Cina (Djajadiningrat, 1983: 266; Muljana, 1968: 95). Pada tahun 1478 terjadilah penyerbuan terhadap Majapahit oleh Kediri. Prabu Brawijaya gugur dalam pertempuran itu, dibunuh oleh Senapati Udara, seorang patih Kediri. Dengan demikian

Baca Selengkapnya
MAULANA HASANUDDIN (1552 – 1570)
 • 22 November 2011

Dalam Babad Banten menceritakan bahwa Sunan Gunung Jati dan putranya, Hasanuddin, datang dari Pakungwati (Cirebon) untuk mengislamkan masyarakat di daerah Banten. Mula-mula mereka datang di Banten Girang, lalu terus ke selatan, ke Gunung Pulosari, tempat bersemayamnya 800 ajar yang kemudian semuanya menjadi pengikut Hasanuddin. Di lereng Gunung Pulosari itu, Sunan Gunung Jati mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan keislaman kepada anaknya. Setelah

Baca Selengkapnya

Temui Kami di Facebook

Statistik

 • 885Dibaca Hari Ini:
 • 1996Dibaca Kemarin:
 • 16818Dibaca Per Bulan:
 • 349516Total Pengunjung:
 • 838Pengunjung Hari ini:
 • 15953Kunjungan Per Bulan:
 • 14Pengunjung Online: