Duta Besar Banten

Ku Mang Adoet

Naon eta nu ka sebut Reuters, kantor berita nagara Inggris nga-wartakeun yen taun 2003 aya penemuan ceunah anu lumayan aheng, ku sabab hasil tina para ahli nu nyelem di wahangan (rivers) Thames geus hasil diangkat sagumpluk duit logam (coin) anu saeunggeus dibersihan aya tulisan nu katara Pengiran ratu ing banten. Anu tangtuna ieu ngajadikeun panemu anu ngeleketek rasa kayaho para ahli. Kumaha tadina ieu duit heubeul bisa ngagumpul di hiji wahangan anu jauh ti nagara asalna. Lamun kudu di teuteug mah eta wahangan aya di kota London, di bagbagan nagara eropah, sedengkeun duit muasal ti Banten, hiji nagara nu puserna aya di wewengkon jawa beulah kulon. Jauh jasa pan ari kitu mah.

Para ahli mufakat, tina hasil panalungtikan kanyahoan yen koin-koin eta jieunan ti abad ke-17, dumasar kana ciri ngancik sarupa; boga liang di tengahna merupa segi genep masagi, 90 siki di beulit dina hiji renteng. Nu nyieun eces tadi tea, aya tulisan huruf arab bari make bahasa malayu. Anu eusina kurang leuwih” Pangeran Ratou ing Bantam” , ieu hiji tinimu rupa koin bangsa ti pulo jawa di nagara london, inggris ceuk para ahli nu biasa tugas di museum nagari london.

Ceuk sakaol, aya carita yen ceunah dina ping 10 nopember taun 1681, aya kajadian pamindahan barang ti kapal layar boga bangsa ti asia ka hiji kapal karajaan inggris di belahan muara eta wahangan. Samalah hiji katerangan nyebutkeun kapal karajaan eta di pingpin ku nakhoda kapiten John Danielszn. Ari eusi barang nu dipindahkeun eta, barang-barang hadiah ti pangawasa nagara Banten pikeun Raja nagara inggris. Teu kurang ti 200 karung pedes (lada), ditambah ku inten/berlian, nu ada lumayan eta aya duit kepeng sagala anu jumlahna 12.000 real, Ieu tantuna nimbulkeun hiji pertanyaan naon sabenerna tujuan parutusan eta, naon tah ngan sakadar kagiatan diplomatik, mun ceuk basa ayeuna mah atawa leuwih ti eta?..coba bae di ingetan rombongan anu jumlahna sampe ka 33 jelema di pingpin ku Ngabei Naya Wipraya jeung Ngabei Jaya Sedana.

Catetan tambahan yebutkeun yen salah saurang perutusan ninggal dina ngemban tugas jeung lalakon eta , ari lalakon kapal mah teu kabayang umpama urang make pengawah pikir jaman ayeuna mah, eta bae ukir riwayat nyebutkeun yen dina ping 29 April 1682, kapal layar nyampe ka nagara Inggris, jeung ngalabuh jangkar di sisi wahangan Thames palebah Kota Erith.

Aya riwayat anu nyahubungkeun ieu lalakon, yen Dua kali parutusan Banten ditampa sowan ku Raja Karel II di Istana Windsor. Di sambut ilahar tamu panggede ti beulah jauh, si ajenan salaku nagara sobat, jeung eta nu mingpin parutusan bari dibere gelar bangsawan inggris sagala , gelar ksatria ( Knight) jeung boga hak pikeun ngagunakeun sir dihareupeun ngaranna masing-masing.

Ka catet kurang leuwih 2,5 bulan parutusan aya di nagara Inggris, di bere rupa-rupa kahormatan ka asup diajak kuliling koto london ceunah ( mun ayeuna mah studi banding tea meureun) , teu katinggaleun diajak nongton opera Shakespeare ,di Westminster. Hiji lalakon dicaritakeun yen parutusan dipanggihan ku Hertog York nu boga putri Ratu Anna. Pungkas carita pangalaman anu ayeuh-ayeuhan, yen perutusan bener dihargaan jeung di mulyakeun sabab ceuk sakaol carita dina lalakon nagara Inggris asa rada jarang pangajen model kitu di jaman harita. Anu jelas dina ping 23 Agustus 1682, parutusan Banten balik ngaliwatan Kota Duyns make kapal Kemphoorn bari mawa hadiah-hadiah jeung surat dari Raja Karel pikeun Sultan Banten.

6 Komentar

 • Dhe

  Jul 12, 2011

  Guna kan kata bahasa dengan sebaik mungkin.......

 • soediro

  Jul 12, 2011

  bahasa opo toh iki?....

 • mahatidana

  Jul 12, 2011

  tah eta conto anu nyata, kumaha kolot baheula boga kawani jeung bisa nanjeurkeun darajat di mata bangsa sejen. kumaha generasi nu ayeuna?,...boro-boro ngabangun jalan bae geh teu anggeus-anggeus, komo rek samodel kitu, ditarima ku raja inggris sagala..., ayeuna mah lolobana rek ngaku doang,...buktina nooooollllll

 • barnie

  Jul 12, 2011

  mestinya ini bisa di transtool, tapi emang banyak istilah yang ngak ngerti....

 • Sandjaya

  Jul 12, 2011

  coba klo dilengkapi ilustrasi atau foto gitu, mungkin lebih menarik,...

 • Jang Darman

  Aug 03, 2011

  hade pisan papanggihanna mah, estuning merele tur eces pisan. nambahan luang keur nyukcruk galur lalakon urang katukang enggoning ngawadetkeun anak incu urang kana lalakon asal tempat karang pamidangan, banten urang. Nuhun kang, katampi. di antos luang anu sanesna

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

 • 1409Dibaca Hari Ini:
 • 1839Dibaca Kemarin:
 • 15346Dibaca Per Bulan:
 • 348131Total Pengunjung:
 • 1294Pengunjung Hari ini:
 • 14568Kunjungan Per Bulan:
 • 5Pengunjung Online: