SASAKALA BALE GEDE

Kacaritakeun jaman Kasultanann Banten anu nga-Islamkeun jeung nyebarkeun agama Islam anu masih keneh nyekelan agama karuhunna nyaeta Animisme Dinamisme.

Dina hiji waktu Kasultanan Banten jeung para pasukakka ngayakeun parundingan anu maksudna ngabagi sababaraha kelompok pasukan ka sagala pelosok wilayah Banten.

Pasukan anu meunang tugas ka beulahan kulon dipingpin ku lima Panglima Perang, nyaeta : Nyi Saninten, Ki Salancar, Ki Bayu Mundu, Ki Raden Mas Dalem Lungguh, sareng Ki Mandala.

Sanggeus parundingan rengse para Panglima jeung para ponggawana berangkat ka beulahan Gunung Karang, nepi ka Gunug Karang para Panglima munajat ka Gusti Allah menta ditimbulkeun cai, geus kitu Gusti Allah marengkeun cur cor cai tujuh dicangklungkeun anu disebutna “Cai Sumur Tujuh” digunakeun pikeun ngimun.

Dina hiji wanci Panglima neruskeun deui perjalanan ka hiji tempat nyaeta rek ngayakeun parundingan pambagian tugas jeung wilayah. Dina eta tempat para Panglima munajat ka GUsti Allah menta ditimbilkeun deui cai. Gusti Allah marengkeun cur cor cai ngabulak dibeulahan eta. Sakabeh rombongan eta aya 80 urang anu dingaranan tempatna Sumur Domas anu hartina “sumur” nyaeta cai ari “domas” nyaeta 80.

Duna eta tempat Sumur Domas para Panglima ngarundingkeun : Nyi Saninten kadudukannana salaku kapala wilayah sakajeroan , Kim as Dalem Lungguh kadudukannana salaku naib, Panglima anu sejena jeung para ponggawa ngabasmi supaya arasup kana ajaran agama Islam.

Dina sabagian tugas wilayah : nyi Saninten jeung Ki Salancar, Ki Bayu Mundu jeung ki Mas Dalem Lungguh. Para Panglima terus nanjeurkeun tempat pangsalatan, anu dingaranan Bale Gede.

Di wilayah Bale Gede ngajadi ciri bangunan baheula jeung para karamatna anu nga-Islamkeun jeung nyebarkeun agama Islam utusan ti Kasultanan Banten.

Sumber : Moh Idrus, S.Pd. (2004)

Kecamatan Mandalawangi

SILAKAN BERI KOMENTAR

Temui Kami di Facebook

Statistik

  • 1440Dibaca Hari Ini:
  • 1839Dibaca Kemarin:
  • 15377Dibaca Per Bulan:
  • 348158Total Pengunjung:
  • 1321Pengunjung Hari ini:
  • 14595Kunjungan Per Bulan:
  • 8Pengunjung Online: